Kategorie modelů

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 
Tento reklamační řád upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a zejména reklamační řízení na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době, která je na všechno zboží jednotná v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. "Prodávající" je Roman Scherks, Školní 808, 530 06 Pardubice, IČO 132 27 858, DIČ CZ6402162272, korespondenční adresa Jiráskova 21 (vjezd z Karla IV.), 530 02 Pardubice (Mapa: Najdete nás zde). Všechny další náležitosti nákupu, jako je dodací list nebo faktura jsou Kupujícímu zasílány spolu se zásilkou. Záruční listy nejsou k tomuto zboží vystavovány, takže jako doklad o nákupu slouží Faktura, vystavená a řádně potvrzená Prodávajícím.
 

2. Záruční podmínky

 • Pokud je zboží předáváno dopravcem (Česká pošta nebo GLS) v porušeném transportním obalu nebo má-li Kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem na místě reklamační protokol. V tom případě je oprávněn zboží nepřevzít a v pokud bude jeho námitka shledána oprávněnou, náleží mu výměna zboží za nové (případně vrácení 100% kupní ceny) do jednoho týdne od doručení oznámení této skutečnosti Prodávajícímu.
 • V případě dopravy zboží zpět Prodávajícímu zajistí Kupující přepravu zboží sám a na své náklady; v případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího bude částka nákladů spojená s přepravou a manipulací vrácena Kupujícímu na bankovní účet.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. V případě výměny začíná záruka běžet znovu.
 • Kupující si při vybalování zboží ve vlastním zájmu vede tak, aby obal neponičil a obal uschová; Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat zpět nebo servisnímu středisku, je povinen do tohoto obalu zboží zabalit. Nemá-li již Kupující originální obal, je povinen na vlastní náklad obstarat obal nový, vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označit jej příslušnými symboly.
 • Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Při zasílání zboží zpět musí být zboží v úplném stavu včetně všeho příslušenství.
 • K zásilce musí být připojena kopie dodacího listu (příp. faktury) a přesný popis závad. Prodávající po vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko Kupujícímu zpět.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod. ), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady a dopravní náklady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však 14 dní od ukončení reklamačního řízení.
 • Jde-li o vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo na vrácení ceny zboží.
 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 

3. Reklamační podmínky

V případě jakékoli reklamace Kupující Prodávajícího telefonicky či elektronickou poštou informuje a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamačního řízení.
 

4. Závěrečná ustanovení

Reklamační řízení nelze použít jako formu odstoupení od smlouvy a naopak.
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Odběr novinek

Pro zasílání novinek zadejte Váš e-mail.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.